Skole

 

Værdier og traditioner

 

Værdier

På Sct. Ib tror vi på, at alle mennesker – uanset forskelligheder, fagligt niveau og kunnen i øvrigt – har et umisteligt værd.

Den daglige omgangsform personalet imellem, voksne og børn imellem og børn og børn imellem tager udgangspunkt i, at vi alle er skabt lige og grundlæggende gode.

Alle har krav på respekt, tryghed og omsorg. Mobning accepteres ikke, hvilket de voksne tydeligt tilkendegiver over for eleverne.

At betro sine børn – det dyrebareste man har – i Sct. Ibs varetægt, kræver, at man har tillid til skolen. Et godt skole/hjem samarbejde bygger på åbenhed og aktiv deltagelse i skolens møder, arrangementer, samtaler m.m.

På Sct. Ib indgår børn, forældre og personale i et forpligtende fællesskab omkring dannelse og uddannelse, og vi arbejder konstant på at skabe det bedst mulige udgangspunkt for et godt arbejds- og kammeratfællesskab.

Sct. Ib  arbejder på at skabe et levende og dynamisk miljø med forståelse for betydningen af samarbejdet med det samfund, der omgiver os. Vi vil give eleverne færdigheder og livsglæde uanset hvilken baggrund og hvilke forudsætninger, de hver især kommer med. I respekt for menneskers forskellighed er det vores mål at gøre eleverne  selvstændige, engagerede og ansvarsbevidste.

På Sct. Ib er vi optaget af livets store spørgsmål. Vi har plads til alle – ligesom vi forventer, at elever og forældre er åbne og respektfulde omkring vores værdigrundlag.

Sct. Ibs værdier er bærende i vores arbejde i både børnehave, skole og SFO.

 

 

Traditioner

 

Forårskoncerter

I foråret har vi vores årlige forårskoncert.

Forårskoncerten foregår i Kildens sal, og der er optræden fra de enkelte klassers musikundervisning, men også fra valghold i musik, kor og Bigband.

 

Idrætsdag

Om torsdagen i den sidste skoleuge inden sommerferien har vi fælles idrætsdag.

Dagen starter med fællessang i skolegården, inden eleverne bliver fordelt ud på de forskellige idrætsgrene, de har valgt. Det er en hyggelig og sjov dag, hvor de enkelte klasser kæmper mod hinanden i mange forskellige idrætsgrene.

Dagen afsluttes med den traditionelle fodboldkamp mellem afgangselever og lærere.

 

Juleafslutning

Inden vi går på juleferie, har vi juleafslutning enten i Vor Frelser Kirke eller i Klosterkirken.

Juleafslutningen er placeret den sidste lørdag før elevernes juleferie. Når Sct. Ib har valgt en lørdag, er det for at give forældre mulighed for at deltage i juleafslutningen sammen med deres børn.

 

Lejrskoler

Sct. Ib har lejrskole på alle årgange.

Lejrskolerne er vigtige, fordi de er med til at give eleverne et stærkt fællesskab. Stærke fællesskaber betyder bl.a., at eleverne lærer at tage ansvar for hinanden og vise hensyn og respekt.

Vores yngste elever har lejrskole med en enkelt overnatning. Jo ældre eleverne bliver, udvides antallet af dage. Turene kan gå mange forskellige steder hen, men tre ligger fast. 7. årgang er på lejrtur i Ribe ved Vadehavet, 8. årgang er på studietur til København og på 9. årgang er det Rom, der besøges.

 

 

Lucia

Hvert år i slutningen af november/starten af december inviterer skolen til Luciaftener.

Vi starter i Kildens sal, hvor musicalholdet fra 5.- og 6.-klasse opfører musicalen ”Hvad i al verden er myrraskær?”
Pigerne går Luciaoptog og efterfølgende er der kaffebord og amerikansk lotteri.

Aftnerne arrangeres i samarbejde med forældreforeningen Kontakt, og overskuddet bliver tildelt elevrådet.

 

Morgensamlinger

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag holder vi morgenandagt i Sct. Josefs Kirke. Fredagens andagt har deltagelse af den  katolske sognepræst.

Løbende hen over skoleåret går skolens elever i samlet trop til Vor Frelsers Kirke og Klosterkirken, og holder vores morgenandagt der under ledelse af kirkernes sognepræster.

Morgensamlingerne indeholder sang og bøn, men der gives også ofte fælles informationer til eleverne.

Morgensamlingerne er en helt central del af skolens dagligdag. Det er her vores dag begynder, og vi ønsker, at eleverne har mulighed for at starte dagen stille og roligt med tid til eftertanke og ro i sindet.

Morgensamlingerne er en del af undervisningen og vi forventer, at eleverne deltager i denne del af skolens dagligdag.

 

Høstgudstjeneste

På Sct. Ib markerer vi flere af kirkeårets højtider, bl.a. med en høstgudstjeneste i Skt. Josef Kirke.

Vores yngste elever bærer frugt og grønt op til alteret, hvor tingene placeres. Efterfølgende er der prædiken efterfulgt af to salmer.

Alle elever får høstsuppe i kantinen.

 

Sidste skoledag

I maj/juni har 9.-klasserne deres sidste skoledag inden de starter mundtlige prøver.

Det markerer vi på skolen med en festlig formiddag, hvor alle skolen elever deltager.

Dagen starter med fælles morgenmad for afgangsklasserne i skolens kantine og efterfølges af morgensang i Skt. Josef Kirke. Eleverne har selv valgt de salmer/sange, de ønsker at synge, og udover Fadervor holder skolelederen tale.

Herefter bevæger afgangseleverne sig rundt til skolens øvrige klasser, hvor der kastes karameller, der med stor ihærdighed samles i store bunker og derefter deles mellem klassens elever.

Sidst på formiddagen er der vand- og barberskumskamp i skolegården inden dagen sluttes af med Lancier og Boogie Woogie.

 

 

 

Skolefester

En tradition der går mange år tilbage er vores årlige skolefester.

I marts/april er der afsat en uge, hvor skolen over fem aftener inviterer elever, forældre og venner af skolen til fest.

Forud har der været et intenst forløb for musicalvalgholdet, der er et tilbud til elever fra 8. og 9. klassetrin. Musicalholdet opfører hvert år nogle meget flotte og medrivende musicals af høj kvalitet.

Efterfølgende er der indmarch og dans ved alle elever. Op til 4. klasse en dans, som er specielt kreeret til det enkelte års skolefest. Fra 5. klasse og op danses der Lancier.

Efter dansen er der buffet, diskotek og levende musik, hvor der bl.a. spilles op til en ganske særlig Sct. Ib Boogie Woogie.

 

Sommerfest

Torsdagen inden skoleåret afsluttes om fredagen, er der sommerfest.

Sommerfesten arrangeres af forældreforeningen og skolen i fællesskab.

Skolen er både ude som inde omdannet til ”markedsplads” med mad og drikke, og vores 5. klasser har forskellige boder, hvor der tilbydes et hav af underholdning.

 

Translokation

Afgangsprøverne for 9. klasserne afvikles, så de sidste prøvedage senest er placeret i starten af den sidste skoleuge.

Torsdag i den sidste skoleuge er der translokation med uddeling af prøvebeviser.
Arrangementet finder sted i Kilden kl. 17.00.

Afgangseleverne sidder på faste pladser forrest i salen, mens forældre, søskende, medarbejdere og venner af skolen fordeler sig i resten af salen. Ud over fællessang og translokationstaler, er der også musikalske indslag bl.a. fra skolens lærerkor.

Arrangementet afsluttes i kantineområdet, hvor der er mulighed for at nyde et glas.

Kontakt

Sct. Ib Skole & Børnehave
Kildegade 18
8700 Horsens

Telefon: 75 66 67 00

Mail: kontoret@sctib.dk