Skole

Tilsyn, evaluering m.v.

Som fri grundskole arbejder vi på Sct. Ib under en række lovgivningsbestemte regler. Vi har bl.a. en tilsynsførende, der sørger for, at vores skolevirke er i overensstemmelse med både lovgivning og vores værdigrundlag.

Herunder kan du se mere om det certificerede tilsyn, evaluering af elevernes vej videre i uddannelsessystemet og vores UVM (UnderVisningsMiljøVurdering).

Tilsyn

Forældrene på en fri grundskole kan vælge mellem certificeret tilsyn eller selvevaluering til at føre tilsyn med undervisningens kvalitet. Overordnet skal der føres tilsyn med, om elevernes faglige niveau kan stå mål med folkeskolens.

Den forældrevalgte tilsynsførende skal være certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler, og skolerne kan vælge mellem alle de tilsynsførende, der er certificeret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Forældrekredsen ved Sct. Ib har på skolekredsmødet d. 16.11.21 genvalgt Anders Langskov som certificeret tilsynsførende for Sct. Ib.

Anders Langskov udarbejder hvert år en tilsynserklæring for skolen. Læs dem nedenfor.

2022-2023

2021-2022

Undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Mindst hvert tredje år skal skolerne lave og offentliggøre en undervisningsmiljøvurdering, der ser på både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøvurderingen skal beskrive skolens undervisningsmiljø og eventuelle udfordringer. Hvis der er problemer med undervisningsmiljøet, skal skolen lave en handlingsplan for, hvordan de løses.

Læs Sct. Ibs Skoles UMV her.

Kontakt

Sct. Ib Skole & Børnehave
Kildegade 18
8700 Horsens

Telefon: 75 66 67 00

Mail: kontoret@sctib.dk