Skole

Økonomi

Her kan du få overblik over økonomien vedrørende at have et barn på Sct. Ib. Der er mulighed for at søge fripladstilskud.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Skolepenge

Betalingssatser for skoleåret
01.08. 2022 – 31.07. 2023

Skolepenge

1. barn: kr. 1.580,00 pr. måned i 12 måneder

2. barn: kr. 1.040,00 pr. måned i 12 måneder

3. barn: kr.    670,00 pr. måned i 12 måneder

Frivillig musikundervisning

Kr. 300,00 pr. måned i 10 måneder – som angivet i folderen.

Skolefritidsordningen

Åbningstider
Morgen Fra kl. 06.30 til kl. 08.00
Eftermiddag Fra kl. 13.00 til kl. 16.45 (mandag til torsdag)
Fra kl. 13.00 til kl. 16.30 (fredag)

Modul 1: Fri afbenyttelse i hele åbningstiden

1. barn: kr. 1.325,00 pr. måned
2. barn: kr. 1.120,00 pr. måned

Betaling i 11 måneder.

Priser for øvrige moduler

Modul 2: Fra kl. 6.30 til kl. 8.00 kr. 950,00 pr. måned
Modul 3: Fra kl. 13.00 til kl. 15.00 kr. 1.170,00 pr. måned
Modul 4: Klub for 3. kl. om eftermiddagen kr. 950,00 pr. måned
Modul 5: Klub for 3. kl. Én eftermiddag pr. uge kr. 190,00 pr. måned
Modul 6: Klub for 3. kl. Tre eftermiddage pr. uge kr. 560,00 pr. måned

Ved modul 5 og 6 behøver det ikke være en fast ugedag (modul 5) eller faste ugedage (modul 6).
Man kan flekse mellem ugens 5 dage, men kan ikke ”sparre” dage op til afvikling i andre uger eller bruge dem i morgensfo’en.

Betaling i 11 måneder.

Søskenderabat ved moduler

Modul 1 2. barn kr. 1120,00 pr. måned
Modul 3 2. barn kr. 1065,00 pr. måned
Fripladstilskud

Fripladstilskud

Alle privatskoler får hvert år tildelt en mindre sum penge fra staten til uddeling til forældre, der har behov for tilskud til skolepenge og SFO

For at komme i betragtning skal man aflevere et ansøgnings­skema.

Brug dette link til at åbne ansøgningsskemaet: skole/fripladstilskud-2022-23.pdf

Det udfyldte ansøgningsskema afleveres på skolens kontor eller sendes på skoleintra til SBM (Sara Bie Mogensen) senest den 31. august 2022.

Når fripladstilskuddene er blevet fordelt, vil de, som har fået afslag, modtage en mail via Intra, og de, som er blevet tildelt tilskud, vil få beløbet overført til den, ved ansøgningen, anviste konto.

De tildelte hjem vil modtage tilskudsbeløbet ultimo januar 2023.

Fripladstilskuddet er et tilskud til betaling af skolepenge. Det dækker derfor ikke hjemmets samlede årlige udgift til skolepenge.

Tilskud til befordring

Tilskud til befordring

Elever, der tager bussen til skole, skal selv sørge for at købe buskort. Én gang om året – i november/december – kan eleverne søge om tilskud til befordring. Det gælder elever, hvor afstanden mellem skole og hjem er mere end 5 km. – regnet ud fra korteste rute.

Ansøgningsskemaet er tilgængeligt på Forældreintras opslagstavle i november måned.

Et evt. tilskudsbeløb for skoleåret bliver udbetalt ultimo januar.

Kontakt

Sct. Ib Skole & Børnehave
Kildegade 18
8700 Horsens

Telefon: 75 66 67 00

Mail: kontoret@sctib.dk