Skole

Økonomi

Her kan du få overblik over økonomien vedrørende at have et barn på Sct. Ib. Der er mulighed for at søge fripladstilskud.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Skolepenge

Betalingssatser for skoleåret
01.08. 2023 – 31.07. 2024

Skolepenge

1. barn: kr. 1.630,00 pr. måned i 12 måneder

2. barn: kr. 1.040,00 pr. måned i 12 måneder

3. barn: kr.    670,00 pr. måned i 12 måneder

 

Frivillig musikundervisning

Kr. 400,00 pr. måned i 10 måneder.

 

Skolefritidsordningen

Åbningstider
Morgen Fra kl. 06.30 til kl. 08.00
Eftermiddag Fra kl. 13.00 til kl. 16.45

 

Modul 1: Fri afbenyttelse i hele åbningstiden

1. barn: kr. 1.325,00 pr. måned

Betaling i 11 måneder.

 

Priser for øvrige moduler

Modul 2: Fra kl. 6.30 til kl. 8.00 kr. 950,00 pr. måned
Modul 3: Fra kl. 13.00 til kl. 15.00 kr. 1.170,00 pr. måned
Modul 4: Klub for 3. kl. om eftermiddagen kr. 950,00 pr. måned
Modul 5: Klub for 3. kl. Én eftermiddag pr. uge kr. 190,00 pr. måned
Modul 6: Klub for 3. kl. Tre eftermiddage pr. uge kr. 560,00 pr. måned

Ved modul 5 og 6 behøver det ikke være en fast ugedag (modul 5) eller faste ugedage (modul 6).
Man kan flekse mellem ugens 5 dage, men kan ikke ”sparre” dage op til afvikling i andre uger eller bruge dem i morgensfo’en.

Betaling i 11 måneder.

 

Søskenderabat ved moduler

Modul 1 2. barn kr. 1120,00 pr. måned
Modul 3 2. barn kr. 1065,00 pr. måned
Fripladstilskud

Sct Ib Skole & Børnehave modtager hvert år et beløb fra Fordelingssekretariatet til nedbringelse af skolepenge. Ansøgningsskema er at finde her på siden op mod sommerferien, og ansøgningsfristen er 1. september. Ansøgningen afleveres fysisk på skolens kontor og kan ikke sendes elektronisk. Vær opmærksom på at det skal være en håndskrevet underskrift, den må ikke være lavet i et computerprogram.

Hjemmet modtager i januar besked om, hvorvidt der bevilges nedslag i skolepengene. Skolen følger retningslinjerne, der er fastlagt af Fordelingssekretariatet, og tildelingen er udelukkende baseret på husstandsindkomsten. Tildelt fripladstilskud modregnes i de opkrævede skolepengene i januar, februar og marts måned. Det udbetales ikke direkte til ansøgeren.

Fripladstilskuddet skal betragtes er et tilskud til betaling af skolepenge. Det dækker derfor ikke hjemmets samlede årlige udgift til skolepenge.

Brug dette link til at åbne ansøgningsskemaet: skole/fripladstilskud-2023-24.pdf

 

 

Tilskud til befordring

Tilskud til befordring

Elever, der tager bussen til skole, skal selv sørge for at købe buskort. Én gang om året – i november/december – kan eleverne søge om tilskud til befordring. Det gælder elever, hvor afstanden mellem skole og hjem er mere end 5 km. – regnet ud fra korteste rute.

Ansøgningsskemaet er tilgængeligt på Forældreintras opslagstavle i november måned.

Et evt. tilskudsbeløb for skoleåret bliver modregnet i skolepengene i februar.

Kontakt

Sct. Ib Skole & Børnehave
Kildegade 18
8700 Horsens

Telefon: 75 66 67 00

Mail: kontoret@sctib.dk