Skole

Frivillige valgfag

 

På skolen tilbyder vi en bred vifte af frivillige valgfag og i modsætning til den frivillige musikundervisning er der ikke egen betaling til valgfagene.

I løbet af skoleåret kan man ved flere lejligheder opleve de frivillige valgfag ‘live’.

Valgfagene er frivillige og altså ikke en del af den obligatoriske undervisning, men når man har tilmeldt sig et frivilligt valgfag, er tilmeldingen bindende for hele skoleåret, da skolen lægger skema og afsætter lærertimer efter det antal elever, der har valgt faget.

Har man spørgsmål angående de frivillige valgfag kan man kontakte afdelingsleder Peter Terney.

 

Vigtig information til forældre

Det forventes at man gennemfører forløbet for et tilmeldt frivilligt valgfag. Er der for få tilmeldinger til et valgfag, oprettes det ikke. De tilmeldte vil så få mulighed for at tilmelde sig et andet valgfag i stedet.

Har man mod på et eller flere valgfag vil man under alle omstændigheder opleve at være en del af et nyt fællesskab på tværs af de faste klasser og forhåbentlig også danne nye venskaber.

Efter deadline d. 9. maj 2022 lukkes det elektroniske tilmeldingsmodul via skolens hjemmeside. Kontakt evt. skolens kontor på mail jhj@sctib.dk for at tilmelde dit barn eller få det sat på venteliste.

Vær opmærksom på, at nogle af de frivillige valgfag ligger i 6. og 7. lektion, mens andre ligger i 7. og 8. lektion.

Vær desuden opmærksom på, at skolens tilbud om frivillig lektiehjælp er placeret onsdage og fredage i 6. og 7. lektion. Ønsker man at gøre helt eller delvis brug af dette tilbud, får det indflydelse på antallet af frivillige valgfag, man kan vælg

Se skolens udbud af frivillige valgfag

Krybbespil (1. halvår af skoleåret)
5. – 6. klasse.
Onsdag kl. 13 – 14.40
Prøv kræfter med teater/musical, uanset om du vil spille, synge, passe lys og lyd eller sige replikker. Vi oprører årets krybbespil i forbindelse med Luciafesterne.

Vær opmærksom på, at der nogle gange vil være behov for, at eleverne bliver til kl. 15.30 (alt efter roller/opgaver), så undgå at placere fritidsaktiviteter i dette tidsrum.

Holdet har max. plads til 30 skuespillere.

 

Skak
4. klasse.
Fredag kl. 13 – 14.40
 
Skoleskak spiller hjernen stærk.

 

Skoleskak er ikke bare skak med alle brikker, men en masse forskellige aktiviteter og småspil, der styrker ro, koncentration og trivsel, både for dig, der har brug for en ekstra hånd i skolen og dig, som savner faglige udfordringer.

Skoleskak er en metode til at træne tålmodighed, fordybelse og kritisk og kreativ tænkning. Du lærer at holde fokus, koncentrere dig og tænke fremad.

Dysten på brættet er kun en del af læringsaktiviteterne, da de sociale adfærdsregler (at give hånd før og efter kampen og opføre sig ordentligt uanset resultatet) er mindst lige så vigtige elementer.

Med viden om skak får man også mere viden om matematik. Man bliver mere strategisk og taktisk tænkende.
 
 
 

Kor
5. – 9. klasse.
Onsdag kl. 13 – 14.40
Vi arbejder hovedsageligt med rytmiske arrangementer af nyere og ældre danske og engelske sange. Koret har en del opgaver bl.a. forårskoncert samt koncerter på og uden for skolen ved forskellige anledninger.

Vi optager nye sangere hvert år. Koret er for alle – både piger og drenge. At synge i kor giver mange gode, store og musikalske oplevelser samt naturligvis det at være del af et fællesskab.

Desuden er vi på korlejr en gang om året.

 

Billedkunst
5. – 6. klasse.
Fredag kl. 13 – 14.40

I billedkunst vil vi arbejde med det sjove, det skægge, det skæve og det spændende som gennemgående elementer. Vi vil tænke og arbejde og ikke mindst ”Sparke ud over kanten”.

 

Kodning
4. – 5. klasse.
Onsdag kl. 13 – 14.40

De fleste danske børn er super-brugere af teknologi, men det er de færreste, der kender til koderne og arbejdet bagved f.eks. de spil de spiller.

Vi skal i valgfaget “Kodning” arbejde med flere forskellige programmer og artefakter som henvender sig til børn (bl.a. Scratch og Microbits.).

Her kan børnene f.eks. lære at lave små spil eller animationer, og bliver dermed mere kreative og digital skaber i stedet for blot at være digital bruger.

Når man koder arbejder man meget med bl.a. problemløsning. Man skal tænke logisk og kunne opdage eventuelle fejl, ellers virker koden ikke.
 
 
 

Musical
8. – 9. klasse.
Fredag kl. 13 – 14.40

Musical er for dig, der vil optræde med skuespil, sang, dans, musik eller arbejde med produktion af kulisser. Samarbejde, præcision og glæden ved det musiske udtryk er nøgleord for dette valgfag. Vi kombinerer sang, rytmisk sammenspil, dramatik og scenografi til en musical, som vi opfører ved årets skolefest.

Der forventes en vis fleksibilitet i forhold til øve-weekender og udvidede øve-gange ud over de skemalagte lektioner. Til gengæld starter undervisningen først op i tiden omkring efterårsferien og stopper i foråret efter skolefesten. I efteråret afholdes der audition i forbindelse med besættelse af rollelisten.


Spansk

7. – 9. klasse
Onsdag kl. 13.55 – 15.25 (8. og 9. klasse)
Fredag kl. 13 – 14.40 (7. klasse) 

Hovedvægten i undervisningen lægges på arbejdet med det mundtlige spansk. Efter 3 års spansk har du mulighed for at gå til Folkeskolens mundtlige 9. klasseprøve i faget. Prøven er ikke obligatorisk.

Undervejs i forløbet arrangeres der en tur til Barcelona, hvor kendte steder og seværdigheder skal besøges, hvor spanske kulinariske specialiteter som eks. tapas og paella skal prøvesmages, og hvor man selvfølgelig skal prøve kræfter med det spanske sprog – uden ’livline’ til at slå over i dansk.

 

Fransk
7. – 8. klasse
Onsdag kl. 13.55 – 15.25

Undervejs i forløbet arrangeres der en tur til Paris, hvor kendte steder og seværdigheder skal besøges, hvor stemningen i byernes by skal opleves på nærmeste hold og sidst men ikke mindst får du her muligheden for at afprøve dine sproglige færdigheder. Ved at vælge at lære fransk kan du kommunikere med mere end 160 millioner mennesker i de syv verdensdele.

I slutningen af 9. klasse har du mulighed for at gå til Folkeskolens 9. klasseprøve i faget. Prøven er ikke obligatorisk.

Tilmeld dig Krybbespil 5. - 6. klasse
Her kan du tilmelde dig, når tilmeldingen åbner.
Tilmeld dig Skak 4. klasse
Her kan du tilmelde dig, når tilmeldingen åbner.
Tilmeld dig Kor 5. - 9. klasse
Her kan du tilmelde dig, når tilmeldingen åbner.
Tilmeld dig Billedkunst 5. - 6. klasse
Her kan du tilmelde dig, når tilmeldingen åbner.
Tilmeld dig Kodning 4. - 5. klasse
Her kan du tilmelde dig, når tilmeldingen åbner.
Tilmeld dig Musical 8. - 9. klasse
Her kan du tilmelde dig, når tilmeldingen åbner.
Tilmeld dig Spansk 7. - 9. klasse
Her kan du tilmelde dig, når tilmeldingen åbner.
Tilmeld dig Fransk 7. - 8. klasse
Her kan du tilmelde dig, når tilmeldingen åbner.

Kontakt

Sct. Ib Skole & Børnehave
Kildegade 18
8700 Horsens

Telefon: 75 66 67 00

Mail: kontoret@sctib.dk