Skole

Frivillig musikundervisning

Sct. Ib tilbyder undervisning i sang og mange forskellige både rytmiske og klassiske instrumenter.

Skolen har flere bands og samspilsgrupper, som optræder ved flere forskellige lejligheder i løbet af skoleåret.

Ved forårskoncerten kan man bl.a. opleve rytmiske samspilsgrupper og mini-rockhold.

Tilmeldingen til frivillig musikundervisning er bindende for hele skoleåret, da skolen lægger skema og afsætter lærertimer efter det antal elever, der har valgt faget/instrumentet.

Husk at du også skal tilmelde dig for det kommende skoleår, selvom du allerede går til frivillig musik nu.

Læs om samspil, instrumentundervisning, priser m.m. nedenfor.

Har du spørgsmål til den frivillige musikundervisning, kan du kontakte afdelingsleder Peter Terney.

Vigtig information til forældre

Tilmeldingen til frivillig musikundervisning er bindende for hele året, da skolen lægger skema og afsætter lærertimer efter det antal elever, der har valgt faget/instrumentet.

Derfor beder skolen om, at forældre og elever overvejer valget grundigt.

Vær også opmærksom på, at dit barn skal øve sig regelmæssigt helst dagligt for at få udbytte af undervisning samt have et instrument at øve sig på. Kontakt evt. barnets lærer i frivillig musikundervisning/musiklærer for vejledning ved anskaffelse af et instrument.

Som udgangspunkt anbefaler skolen, at der kun vælges ét soloinstrument. Derudover kan dit barn fint deltage i minirock eller andet rytmisk sammenspil. Ønsker, der ligger ud over disse anbefalinger, kan skolen muligvis ikke opfylde.

Elever, der har frivillig musikundervisning i indeværende skoleår og ønsker at fortsætte med dette i næste skoleår, skal  tilmelde sig igen!

Af hensyn til skolens arbejde med at kunne levere kvalificerede undervisere, bedes man overholde tilmeldingsfristen, hvis man vil sikre sig undervisning i den frivillige musikafdeling i det kommende skoleår.

Efter deadline d. 9. maj 2022 lukkes det elektroniske tilmeldingsmodul via skolens hjemmeside. Kontakt evt. skolens kontor på mail jhj@sctib.dk for at tilmelde dit barn eller få det sat på venteliste.

Umiddelbart efter sommerferien får eleverne besked om hold, tidspunkt m.m. fra de respektive lærere.

Undervisningen i alle instrumenter foregår på Sct. Ib, men da vi har mange hold og få lærere til visse instrumenter, kan ventetid ikke altid undgås. I tilfælde af ventetid på skolen, er der borde/bænke-sæt på nederste gang i 96-bygningen til rådighed, hvor man evt. kan lave lektier i ventetiden.

Priser

Prisen for frivillig musikundervisning er kr. 300,- pr. måned i 10 måneder.

Selvom skoleåret strækker sig over længere end 10 måneder, betales der kun for 10 måneder, da der må regnes med enkelte aflysninger af undervisningen i løbet af skoleåret, eksempelvis i forbindelse med klasseture eller en lærers sygdom. Som udgangspunkt forsøger skolen dog altid at vikardække undervisningen ved lærerens fravær.

For de, der ønsker at udvide den ugentlige undervisning, anbefaler vi 30 minutters undervisning på et soloinstrument pr. uge til kr. 500,- pr. måned.

Man kan aftale af slå sin musikundervisning sammen med andre til et hold på samme niveau. Det kan der være både pædagogiske, faglige og sociale muligheder i. Herved udvides undervisningstiden uden merbetaling. Spørg gerne jeres lærer i frivillig musik om mulighederne.

Instrumenter og øvrige tilbud
 
Samspil

Minimusik
1. klasse
Vi synger og danser, og de sjove rytme- og sanglege fylder os med musik. Undervisningen foregår som holdundervisning på 45 min.

Minirock
2.-4. klasse
Undervisningen består af sang og samspil på rytmeinstrumenter med inddragelse af det elektriske instrumentarium, trommesæt og mikrofonsang. Undervisningen foregår som holdundervisning på 45 min.

 

Instrumentalundervisning

Sct. Ib tilbyder undervisning på mange forskellige instrumenter. Undervisningen foregår som udgangspunkt som enkeltundervisning på 15 min./30 min. Efter ønske og mulighed, kan undervisningen også lægges i hold efter aftale med den pågældende lærer.

Du kan vælge mellem blokfløjte, ukulele, klaver, akustisk guitar, klassisk guitar, trommer, el-guitar, basguitar, trompet, saxofon eller keyboard. Der tilbydes undervisning både for begyndere og øvede. Derudover tilbyder vi individuel sangundervisning og samspil i rytmisk orkester.

Blokfløjte
1.-6. klasse
Der undervises enten individuelt eller på små hold. Der spilles på sopranfløjte. Blokfløjten er en god start på nodelære, periodefornemmelse, rytme, puls samt samspil. Et godt fundament for senere musikudøvelse på andre instrumenter. Vi spiller efter musik og stifter bekendtskab med mange musikgenrer allerede det første år.

Ukulele
2.-4. klasse
Ukulelen er populært sagt en ”miniguitar” og er som denne et akkord-instrument. Den har kun 4 strenge, men de er stemt i samme forhold som guitarens 4 højeste strenge. Ukulelen kan derfor anvendes som introduktion til guitarspil, idet den er nem at håndtere for selv små fingre. Desuden er den billigere i anskaffelse.

Trommeundervisning
0.-9. klasse
Undervisningen har fokus på trommesættet. Senere vil der være mulighed for at inddrage andet slagtøj. I starten tages udgangspunkt i de mest elementære grundrytmer, f.eks. rock, swing, bossanova etc. Herefter inddrages nodelære / nodelæsning i undervisningen. Der vil være mulighed for at spille efter musik eller sammen med andre instrumenter.

Klaver
2.-9. klasse
Klaverundervisning tilbydes fra 2. klasse. Der undervises i melodi- og becifringsspil (akkorder) samt klassisk repertoire. Eleverne køber selv nodemateriale efter samråd med læreren. Det er nødvendigt, at eleverne har et instrument ved undervisningens start, og det forventes, at de øver fra gang til gang.

Individuel sangundervisning
5.-9. klasse.
Alle kan synge! Kom og få din stemme i supergod form, så du kan komme til at synge som du drømmer om. Nå de høje toner, syng kraftigt eller stille, fra musical til rock, præcis som du vil. Vi arbejder bl.a. med at få en velfungerende vejrtrækning og støtte, som giver en afspændt og fri stemme uden knæk, med mange muligheder for klang, udtryk og performance.

Keyboard
5.-9. klasse
Her får du mulighed for at lære noder og akkorder. Du skal lære at finde de rigtige lyde på keyboard. Du kan arbejde med at sætte trommer, bas og andre instrumenter til ved hjælp af en computer. Du kan lære at indspille musik på computer og lave din egen musik.

Elbas
4.-9. klasse
Du lærer at spille bas efter akkorder eller noder efter eget valg. Med tiden kan du komme til at spille med andre elever i timerne.

Guitar
3.-9. klasse
Der undervises både i spil efter akkorder samt efter noder. Eleverne vil blive undervist i forskellige stilarter, og der spilles på både akustisk guitar og elguitar. For de mere øvede er der mulighed for at lære at improvisere. Elever, som øver sig hjemme, vil i løbet af kort tid kunne spille kendte, populære sange I særlige tilfælde kan man, efter samtale med sin musiklærer/ukulelelærer starte på guitar allerede i 2. klasse. Vi anbefaler, som udgangspunkt, at nybegyndere starter op på akustisk guitar or så efterfølgende at prøver kræfter med elguitar.

Trompet og saxofon
4.-9. klasse (saxofon)
1.-9. klasse (trompet)
For en del år siden havde Sct. Ib et Big Band med rytmesektion, trompeter, saxofoner og trækbasuner. Skolen er i gang med at få genetableret et Big Band. Det tager tid at lære at spille på et blæseinstrument, men vi har dygtige lærere, der kan varetage denne opgave. Vi tilbyder undervisning i trompet og saxofon både individuelt og på små hold.

Rytmisk samspil
5.-9. klasse
Har du lyst til at spille eller synge i et ”rockband”? Så er rytmisk samspil noget for dig. Vi danner grupper på 6 til 10 elever, og disse sammensættes efter elevernes kunnen og interesse. Blot kræver det et vist kendskab til instrumenterne, som er el-guitar, blæse-instrumenter, trommer, keyboards og bas. Repertoiret er meget bredt, men det er I selv med til at bestemme.

Tilmeld dig Minimusik 1. klasse
Her kan du tilmelde dig, når tilmeldingen åbner.
Tilmeld dig Minirock 2. - 4. klasse
Her kan du tilmelde dig, når tilmeldingen åbner.
Tilmeld dig Blokfløjte 1. - 6. klasse
Her kan du tilmelde dig, når tilmeldingen åbner.
Tilmeld dig Ukulele 2. - 4. klasse
Her kan du tilmelde dig, når tilmeldingen åbner.
Tilmeld dig Trommer 0. - 9. klasse
Her kan du tilmelde dig, når tilmeldingen åbner.
Tilmeld dig Klaver 2. - 9. klasse
Her kan du tilmelde dig, når tilmeldingen åbner.
Tilmeld dig Individuel sang 5. - 9. klasse
Her kan du tilmelde dig, når tilmeldingen åbner.
Tilmeld dig Keyboard 5. - 9. klasse
Her kan du tilmelde dig, når tilmeldingen åbner.
Tilmeld dig Elbas 4. - 9. klasse
Her kan du tilmelde dig, når tilmeldingen åbner.
Tilmeld dig Guitar 3. - 9. klasse
Her kan du tilmelde dig, når tilmeldingen åbner.
Tilmeld dig Trompet 1. - 9. klasse
Her kan du tilmelde dig, når tilmeldingen åbner.
Tilmeld dig Saxofon 4. - 9. klasse
Her kan du tilmelde dig, når tilmeldingen åbner.
Tilmeld dig Rytmisk samspil 5. - 9. klasse
Her kan du tilmelde dig, når tilmeldingen åbner.

Kontakt

Sct. Ib Skole & Børnehave
Kildegade 18
8700 Horsens

Telefon: 75 66 67 00

Mail: kontoret@sctib.dk