Skole

Forældrerådet

Som et led i den gode kommunikation mellem forældre og skole, har skolen oprettet et forældreråd.

Forældrerådet består af en repræsentant fra hver klasse. Repræsentanten vælges på det årlige forældremøde for to år af gangen. Udover forældrerepræsentanten består Forældrerådet af repræsentanter fra skolens ledelse. Det er rådets opgave at sikre en god dialog mellem skole og hjem for at sikre eleverne et godt skoleliv.

Der afholdes 2 møder i løbet af skoleåret. Første møde i oktober kvartal og andet møde i april kvartal. Forældrerådet vælger på det første møde en formand, der sammen med skolens leder laver dagsorden til møderne. Dagsorden til det første møde laves i samarbejde med formanden fra skoleåret før.

Forældrerådet skal ses som et vigtigt samarbejdsorgan i forhold til skolen, og repræsentanten i Forældrerådet er den naturlige kontakt til klassens forældre. Repræsentanterne i Forældrerådet er en naturlig samarbejdspartner i klassens lærerteam, og dagsorden til forældremødet kan laves i samarbejde med den pågældende repræsentant og lærerteamet.

På de 2 årlige møder kan der drøftes emner af almen karakter, det skal dog præciseres, at personrelaterede emner, uanset om de vedrører elever, forældre eller personale, ikke kan drøftes.

 

Forældreforeningen Kontakt

Forældreforeningen Kontakt er mere en 50 år gammel, og foreningens overordnede formål er at pleje de gode relationer mellem elever, forældre og skole. Der vælges på de årlige forældremøder én repræsentant til foreningen fra hver klasse. Dette repræsentantskab mødes to gange om året, og blandt repræsentantskabet vælges et forretningsudvalg.

Forældreforeningen arrangerer sammen med skolen de årlige luciaaftener samt årets sommerfest, der er placeret den sidste torsdag inden skoleåret slutter.

Arrangementerne giver hvert år et økonomisk overskud, som uddeles i portioner efter ansøgninger fra bl.a. børnehaven og skolens to elevråd.

Kontakt

Sct. Ib Skole & Børnehave
Kildegade 18
8700 Horsens

Telefon: 75 66 67 00

Mail: kontoret@sctib.dk