SFO

Dagligdagen i SFO’en på Sct. Ib.

Når skoledagen slutter, så tilbyder skolen aktiviteter for børn fra 0. – 3. årgang i skolens SFO.
SFO’en har base i skolens gamle gymnastiksal. Her er morgensfo’en og 1. og 2. årgang om eftermiddagen. Fra kl. 15.30 samler vi alle børn her. Indgangen ligger ved kirsebærtræet. 0. årgang bliver i deres egne klasselokaler, når de skal i SFO’en. 3. årgang samles i lokale 23, når de skal i SFO’en. Indgangen til lokale 23 er ved siden af musiklokalet.

I SFO’en tilbyder vi aktiviteter, der er med til at støtte børnenes sociale udvikling og det gerne i et samarbejde med skolen. Vi prioriterer at tilbyde børnene kreative og bevægelsesmæssige aktiviteter. Dog respekterer vi også, at SFO-tiden er børnenes fritid, så de er for det meste selv med til at bestemme, hvad de skal lave.

Hvis vejret tillader det, vil vi altid være ude i skolegården fra kl. 13.00 – 13.45. Her er der voksenstyrede lege og mulighed for mere frie lege under opsyn.

Da børnene som udgangspunkt er opdelt i årgange, har vi vores børnemøder årgangsopdelt. På børnemøderne snakker vi om, hvilke aktiviteter, børnenegerne vil lave. Vi snakker også om, hvordan man er en god kammerat i SFO’en og om, hvordan vi er overfor hinanden. Vi snakker med børnene om, hvordan vi passer på vores ting i SFO’en og at alle har et ansvar for at gøre det til et godt sted at være. Disse børnemøder holder vi efter behov.

Vores aktiviteter indendørs tilbydes som udgangspunkt årgangsvis, mens udendørsaktiviteterne er på tværs af årgangene.

Ca. 14.30 serverer vi frugt for børnene, men det er ikke et mættende måltid. Derfor får børnene lov til at spise resterne af deres madpakker, hvis de er sultne.

Opslag om og tilmelding til ture og aktiviteter foregår via vores kommunikationssystem TABULEX, som man kommer ind på via Forældreintra. I efteråret og vinteren tager vi vores bus til VIA-hallen, hvor vi for alvor har plads til at bevære os. Ellers foregår vores ture ud af huset primært i de ferieperioder, hvor vi har børnene hele dagen.

 

Kontakt til SFO’en på Sct. Ib.

På Sct. Ib er der tradition for et åbent og aktivt forældresamarbejde, og det gælder også i SFO’en. Derfor er vi også åbne overfor spørgsmål både i form af gode ideer og ting I forældre undrer jer over.

Vores telefonnumre er:

SFO 75 66 67 17

Rikke Christensen (afdelingsleder) 21 82 36 73

Email adresse: sfo@sctib.dk

 

Kontakt

Sct. Ib Skole & Børnehave
Kildegade 18
8700 Horsens

Telefon: 75 66 67 00

Mail: kontoret@sctib.dk