Sct. Ibs Skole
Kildegade 18
8700 Horsens
Telefon: 75 66 67 00
Sct. Ibs Skole er en katolsk skole

Skolen henvender sig til alle, der kan identificere sig med skolens formålsformulering og dens værdier. Ansøgning om optagelse til både børnehave og skole sker via skolens hjemmeside. Der kan ansøges til både børnehave og skole umiddelbart efter at barnet har et cpr. nr.

Hvis et klassetrin er fyldt op, står man automatisk på venteliste og vil blive kontaktet såfremt, der opstår en plads.

Det er skolens leder, der optager nye elever.

Optagelse sker som udgangspunkt efter anciennitet, dog kan der være specielle forhold, der gør at ventelisten fraviges.

Pr. 1.1. 2013 opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 250,00 ved opskrivning på venteliste. 

Klik her for at ansøge om optagelse.