Sct. Ibs Skole
Kildegade 18
8700 Horsens
Telefon: 75 66 67 00

Skolepatruljen

At lade børn passe på børn i trafikken har været forsøgt så tidligt som i 1916, hvor New Yorks politi havde et korps af små ”politibetjente” som trafikhjælpere. De var iført politiuniform, men af en eller anden grund slog systemet aldrig rigtigt an. Først i 1920 kom der rigtigt gang i skolepatruljerne. Det var i Detroit. Her brugte man spejderne til at hjælpe i trafikken, og hurtigt viste det sig, at deres færdselshjælp var medvirkende til et markant fald i ulykkerne på skolevejene. Skolepatruljesystemet bredte sig hurtigt ud over hele USA og herfra videre til Europa.Sct. Ibs Skole har skolepatrulje på Nørregade hvor der hver morgen er meget trafik. Det er elever fra vore 6. Klasser, der hvert år ved skoleårets start uddannes og derefter varetager det ansvarsfulde job resten af skoleåret.