Sct. Ibs Skole
Kildegade 18
8700 Horsens
Telefon: 75 66 67 00

Her er den alfabetiske oversigt over forskellige praktiske informationer...

Big-band

Skolens har et meget velfungerende Big-band, som giver koncerter ved forskellige arrangementer på skolen, men også "ude i byen".

Erstatningspligt

Beskadigelse af skolens af skolens materiel skal straks meddeles skolens kontor. Eleverne er erstatningspligtige for skader, som de forsætligt eller uagtsomt tilføjer skolens inventar,bøger og ejendom. De vil i de fleste tilfælde være dækket af forældrenes husstandsforsikring, der også normalt omfatter elevernes personlige ejendele medbragt på skolen.

Skolen kan ikke påtage sig at yde erstatning i tilfælde af almindeligt tyveri på skolen. Det henstilles derfor, at børnene ikke får større pengebeløb med i skolen, ligesom det frarådes, at børnene bærer på værdigenstande. Flere gange i løbet af årets løb bliver det påpeget, at eleverne ikke må lade penge og andre værdigenstande henligge i tasker og jakkelommer.

Fester og traditioner i løbet af skoleåret

Elever og lærere deltager i "Skolernes motionsløb" der finder sted sidste fredag før efterårsferien.

Forældreforeningen "Kontakt" afholder i begyndelsen af december måned "Lucia-aftener" for skolens elever og forældre. Festerne er fordelt over flere aftener, og foregår i Kildens sal med Kaffe/the, kage, fællessange, krybbespil, skolens kor, et meget stemningsfuldt Lucia-optog samt bortlodning af kurve med gaver indsamlet i klasserne.

Skolens 9. årgang tager hvert år på studietur. Som katolsk skole har vi selvfølgelig valgt at lade eleverne og deres lærere udforske byen Rom.

I marts måned afholdes der, fordelt på flere aftener, skolefest på Kilden for skolens elever og forældre. Her opfører valgholdet årets musical.

I april måned afholdes der Forårskoncert ligeledes på Kilden. Her viser musikholdene, de rytmiske samspil, skolens kor og big-bandet, hvad de har lært i årets løb.

I begyndelsen af maj måned afholdes der i skolens gymnastiksal elevkoncerter. Her kan man lytte til alle skolens dygtige spillende elever.

Skolen afholder idrætsdag i juni måned – den sidste onsdag i skoleåret. Samtlige elever og lærere marcherer samlet til Horsens Stadion, anført af medlemmer af Big-bandet siddende på ladet af flot istandsatte gamle militær biler. Hele formiddagen er der mange forskellige aktiviteter, og idrætsdagen afsluttes med konkurrencer mellem afgangseleverne og skolens lærere.

Torsdag før sommerferien tager vi afsked med årets afgangselever, der ved en højtidelighed i Kildens sal modtager deres afgangsbeviser.

Som afslutning på skoleåret afholder Forældreforeningen "Kontakt" i samarbejde med skolens personale årets sommerfest med telt og boder i skolegården, lige efter translokationen. Denne sommerfest er et festligt punktum på skoleåret, hvor også gamle elever kommer og hilser på.

Forsømmelser

Ved sygdom over mere end 3 dage kontaktes skolens kontor, og skolelederen underrettes. Beder en elev om fritagelse for undervisningen mere end 10 dage skal skolelederen ligeledes underrettes.

Glemte sager

Glemt tøj bliver samlet sammen i et plastkasser foran pedelgangen, ligeledes er der opsamlingssteder i opgangen i indskolingshuset, samt under trappen ved musiklokalet. Alt andet – ure, smykker m.v. - bliver samlet på skolens kontor.

Koret

Skolen har et meget velfungerende kor, som giver koncerter både på skolen, men også ved arrangementer andre steder.

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner må godt medbringes på Sct. Ibs Skole. Telefonerne må være tændt i frikvartererne. I alle timer, uanset om det er gruppearbejde, besøg på biblioteket eller andet, skal telefonerne være slukket. Hvis en telefonen bruges, ringer eller modtager SMS i timerne, konfiskeres den i 5 dage. Ved konfiskering opbevares telefonen på skolens kontor.

Mælkeordning

Skolen er tilsluttet Mejeriernes Skolemælksordning. 2 gange om året – i juni og december – kan man tilmelde sig via en bestillingsseddel der udleveres på skolen. Mælken opbevares i køle-svale-skabe der befinder sig ved Kantinen i Kilden, og udleveres kolde lige før spisefrikvarteret.

Sletten

Med 4-5 års mellemrum arrangerer skolen en fælles lejrtur for alle skolens elever og personale.

Standpunktsbedømmelser

3 gange årligt udsender skolen karakterer/udtalelser til forældrene via Forældreintra. Her bedømmes eleverne fra 4. til 10. klasse i deres faglige standpunkter eller arbejdsindsatser. De 2 første bedømmelser udsendes kort før forældresamtalerne i efteråret og i foråret, og kan derved danne grundlag for en uddybende samtale. Den sidste udsendes i forbindelse med sommerferien.