Sct. Ibs Skole
Kildegade 18
8700 Horsens
Telefon: 75 66 67 00

Internt tilsyn

Forældrekredsen vælger i hver klasse en repræsentant. Disse repræsentanter udgør tilsammen Forældreudvalget. Forældreudvalget har sin lovlige hjemmel i Friskolelovens §9 stk. 1, idet forældrekredsen har valgt denne struktur med henblik på udførelsen af det almindelige tilsyn. I dette forum bidrager forældrene via valgte medlemmer til den dialog mellem skole og hjem, som skal sikre børnene et godt skoleliv.

Forældreudvalgets formand og skolens leder indkalder til møder i forældreudvalget og fastsætter dagsordenen.

De valgte forældre skal i det hele taget følge med og deltage i skolens liv og derved føre tilsyn med, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Ud over den dialog, som føres ved forældreudvalgsmøderne, er det forældrekredsens opgave gennem skole-hjem samtaler og forældremøder at holde sig orienteret om skolens liv, herunder at spørge ind til forhold, som man måtte have spørgsmål til.

Skulle forældre have ønske om at opleve undervisningen i eget barns klasse, skal dette aftales på forhånd med skolen, hvis ansvar det samtidig er at sikre et uforstyrret undervisningsmiljø.

Klik her for at læse referat af seneste møde.

Klik her for at læse folderen om internt tilsyn.