Sct. Ibs Skole
Kildegade 18
8700 Horsens
Telefon: 75 66 67 00

Forældreforeningen Kontakt har på deres møde mandag den 22.4. 2013  bevilliget penge til følgende for skoleåret 2012/2013:

*  Legetøj til de to nye børnehaveklasser

*  Tilskud til et klassesæt iPads til 4. klassetrin

*  Tilskud over de næste 3 år til projekt "Skolegård"

Derudover er der også bevilliget penge til nye musikinstrumenter til Børnehaven, og opførelse af et skuespil om mobning på 5. og 6. klassetrin.