Sct. Ibs Skole
Kildegade 18
8700 Horsens
Telefon: 75 66 67 00

Sct. Ibs Børnehave

Sct. Ibs Børnehave er beliggende i stuetagen i vores indskolingshus på Nørregade 17.
Børnehavens målsætning er ud fra et kristent livs- og menneskesyn, gennem et pædagogisk og socialt arbejde at medvirke til at give hvert barn de bedste udviklingsbetingelser for dets personlighed. Denne målsætning danner grundlaget for det pædagogiske arbejde i dagligdagen. Børnehaven tilbyder et kristent miljø, hvor fællesskab, næstekærlighed, respekt for det enkelte menneske og omsorgen for naturen er bærende værdier.

Sct. Ibs Skoles Børnehave er normeret til 54 børn, der er fordelt på fire stuer, Bi-stuen, Myre-stuen, Bille-stuen og Græshoppe-stuen . Hverdagen er præget af leg, sang, rytmik, kreative aktiviteter og ture ud af huset. Der er faste spisetider og samværet omkring måltiderne vægtes højt. Året er præget af mange traditioner bl.a. fastelavn, lucia, bedsteforældredage, osv.

Børnehavens åbningstid:

Mandag til torsdag fra kl. 06.30 til 16.45.

Fredag                     fra kl. 06.30 til 16.30

Børnehavens ansatte har et tæt samarbejde med skolens pædagoger, samt de øvrige ansatte.
Ansøgning om optagelse sker fra denne hjemmeside under menuen Kontakt. Børnene kan opskrives fra fødslen.
Er man interesseret i at besøge børnehaven kan det selvfølgelig arrangeres på tlf. 75 66 69 75 eller via mail til boernehaven@sctib.dk.

Optagelse i Sct. Ibs Skoles Børnehave sker i henhold til anciennitet på ventelisten, dog under respekt af hensyntagen til at søskende skal have fortrinsret.

 FOR AT UNDGÅ UNØDVENDIGE ÆRGELSER, MÅ VI HER OPLYSE, AT DER ER OPTAGET DET ANTAL BØRN DER ER PLADS TIL I 2017.                  

FØRSTE LEDIGE PLADSER VIL BLIVE i 2018.

 

Priser  pr.  1.1. 2017

Børnehaveplads: kr. 1.643 pr. måned i 11 måneder  + kr. 481 pr. måned for madordning = kr. 2.124 pr. måned i 11 måneder.

Videoklip fra hverdagen

Klik her